logo
Min tilgang til psykologisk behandling
Alle mennesker møder igennem livet store psykiske belastninger og konflikter, nogle gange løser vi dem selv eller sammen med vores netværk, andre gange er der behov for at tage kontakt til en professionel, her en psykolog. Behovet kan opstå, fordi der sker svære begivenheder i vores liv, skilsmisser, sygdom hos vores pårørende eller hos en selv eller stress der vanskeliggør vores håndtering af arbejde, familie og eget liv.

Andre gange er udgangspunktet for at søge kontakt til en psykolog, at vi gang på gang erfarer, at der er følelser og tanker, der blokerer for vores udvikling, som lavt selvværd, angst m.m.. Den psykologiske behandling har som udgangspunkt at løse op for udviklingsblokeringerne og finde nye, bedre og varige måder at klare vores liv på fremover.

Der skal to til en tango, der skal to til at skabe bevægelse/dialog – og der skal mindst to til at få udbytte af terapi. Det er i mødet med den anden, at vi får muligheden for at se os selv i et andet lys og skrive en anden historie om os selv. Derfor er terapien et samarbejde, hvor jeg bidrager med den særlige viden jeg har og du bidrager med at fortælle din historie, dine tanker og følelser. Formår vi at finde et samarbejde, er der gode chancer for, at der kommer et udbytte af behandlingen.

Fokuspunkter for terapien er overordnet dine følelser og tanker og forestillinger, som de viser sig i din selvopfattelse og i relation til andre. Formålet er at understøtte en udviklingsproces hos dig.

Mit arbejde med mennesker tager udgangspunkt i en dynamisk forståelse – det vil sige en psykoanalytisk inspireret tankegang. Det er min erfaring, at denne må suppleres i relation til netop dig. Der kan være behov for en løsningsfokuseret tilgang, en eksistentialistisk samtale, en systemisk tilgang, der retter sig mod at ændre de måder vi opfatter os selv og andre på - eller finde de øjeblikke/ de situationer, hvor du oplever at fungere og udforske dem. Kort sagt mener jeg behandlingen må tilpasses det menneske, det drejer sig om.
logo


Programing and design by Mikkel Marfelt © 2008