logo
Jeg tilbyder
Sorg- og kriseterapi
Hvis man selv bliver alvorligt syg eller er pårørende til et alvorligt sygt nærtstående familiemedlem kan man have behov for at tale med en psykolog. Hensigten med behandlingen er at man under og efter den svære situation bliver i stand til at acceptere den nye virkelighed og fungere bedre i forhold til den nye situation.

Sygesikringen yder tilskud til nogle former for kriser (der skal være et link) og i andre situationer må man selv betale, eksempelvis ved skilsmisse og arbejdsrelaterede kriser.

Psykologisk rådgivning
Forældre, unge og voksne kan have brug for en dialog med en professionel omkring alvorlighedsgraden af deres bekymringer. Rådgivning har således til formål at indkredse problemstillingen og finde frem til hvordan de bedst håndteres/behandles fremover.

Individuel psykoterapi
Terapien foregår som en samtale terapi af kortere (fra enkelte gange og op til 24 gange) eller af længere varighed (op til flere år). Min erfaring er, at mennesker ofte vender tilbage ved nye vanskeligheder i deres liv – ofte kortvarigt – efter en afsluttet psykoterapi. Mennesker, der har glæde af en psykoterapi, har eksempelvis igennem en periode oplevet, at de fungerer minde tilfredsstillende end normalt. De oplever sig måske som deprimerede og de vil ofte have gavn af en behandling, med henblik på at genvinde deres tidligere trivsel.

Eller der kan være tale om mere eksistentielle konflikter, som led i en udviklingsproces, hvor mennesket ofte bliver angst eller i tvivl om væsentlige valg.

Der kan også være tale om en langvarig oplevelse af at fungere uhensigtsmæssigt i form af en hæmmende angst eller pågående oplevelse at lavt slevværd (generthed, præstationsangst etc.).

Psykologisk behandling er en videnskabelig metode, der er løbende evalueret og revideret og som sikrer, at den der søger behandling, har en delvis garanti for at psykologen arbejder med anerkendte metoder og deltager i løbende supervision og efteruddannelse.

Behandling af Unge
Unge vil ofte have udviklingsmæssige vanskeligheder, hvilket er en del af deres livsfase som unge. Disse udviklingskonflikter kan vise sig på en mangfoldighed af måder. Tanker om ikke at ville leve, flytte til et andet sted, gentagne konflikter med forældre, vanskeligheder i relation til uddannelse, oplevelser af at være forskellig fra andre eller ensomhed, samvær med dårlige kammerater, pågående oplevelse af ikke at kunne leve op til egne eller andres forventninger – symptomerne kan være aggression, depression, spiseforstyrrelser, svære at komme i kontakt med og meget mere.

Unge med vanskeligheder har ofte behov for at tale med en professionel udenfor deres miljø. En del af de unge vil opleve det som skamfuldt at have problemer. Unge vil ofte have gavn af terapi, for så vidt de accepterer at skulle modtage hjælp, da det er væsentligt de ikke sidder fast i deres problemstillinger og på den måde hindres i at komme i gang med et begyndende voksenliv. Jeg har gennem mange år haft den glæde at arbejde med unge og erfaret, at de netop i denne fase af deres liv har stor gavn af behandling.

Parterapi og konfliktmægling i forbindelse med parforholdskonflikter og skilsmisse i relation til såvel forældre små børn
Parforholdet er som oftest en omsorgsgivende og udviklende relation. Men det sker, at forholdet vendes til en konfliktfyldt og destruktiv relation. Der vil ofte eksistere et ønske om at relationen til partneren repareres eller afklares med henblik på at kunne træffe en beslutning om adskillelse. Ofte kan denne reparations, eller afklaringsfase være vanskelig og smertefuld. Her vil en terapi oftest kunne hjælpe til at bedre processen.

Er der tale om at en skilsmisse er besluttet, vil der ofte være et behov for at sikre at den egentlige skilsmisse og forløbet efterfølgende bliver så godt som muligt for børnene, hvilket vil indebære et konstruktivt samarbejde mellem forældrene.

Konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning gives gratis i de forskellige regioner i statsforvaltningerne, hvorfor henvendelse kun er relevant, hvis det offentlige tilbud ikke ønskes benyttet eller det ikke er tilstrækkeligt.

Undervisning og supervision
Jeg har langvarig erfaring i undervisning med samtaler med børn og unge.

Undervisning i relation til børn, unge og deres familier ud fra et uviklingspsykologisk perspektiv.

Den vanskelige og motiverende samtale med unge og forældre.

Supervision til institutioner der arbejder med unge og familier.

Supervision til psykologer, der ønsker at orienter sig ud fra primært en psykoanalytisk inspireret tænkning og behandling.
logo


Programing and design by Mikkel Marfelt © 2008