logo
Betaling og tilskud
Alle mennesker har mulighed for at henvende sig til en psykolog med henblik på rådgivning og terapi.

Egenbetaling ved henvisning fra praktiserende læge.

Sygesikringstaksten er i april 2013 flg..

383 kroner for første konsultation
320 kroner for efterfølgende konsultationer.

Priserne er gældende fra april 2013 og reguleres af regionen to gange årligt, henholdvis i april og oktober.

Der ydes ligeledes tilskud til personer med flere deltagere.

En konsultation er på 45 minutter.

Sygesikringen Danmark yder tilskud 100, kr. pr konsultation, hvis du er henvist over sygesikringsordningen.

Personer der er berettiget til henvisning over sygesikringen er flg.
 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom og pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12 graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år
For alle persongrupper gælder at der kan ydes tilskud til max. 12 konsultationer, undtaget er dog personer med depression, hvor der kan ydes tilskud på op til 24 konsultationer.

Henvisningen fra lægen skal ske indenfor 6 måneder efter begivenhedens indtræden – der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra.

Skal behandlingen betales af dig selv uden tilskud er priserne flg.:

Individuel konsultation: 800 kr. for 50 minutter

Par konsultation: 1700 kr. Konsultationerne foregår på Vesterbrogade 56 og der deltager 2 psykologer. Hver behandling er på 60 minutter.

Konfliktmægling: 3600 kr.. Der deltager 2 konfliktmæglere. Hver konsultation er af 3 timers varighed. Der kan aftales opfølgende konfliktmægling. Konfliktmægling forventes at kunne være afsluttet med få konsultationer og er især velegnet for forældre, der har besluttet en skilsmisse eller når der er konflikter mellem familiemdelemmer eller kollegaer.

Undervisning. 850 kr. pr. påbegyndt time.

Supervision:
 • 850 kr. for individuel supervision
 • 1300 kr. for gruppesupervision.
Ved konsultationer i hjemmet opkræves et tillæg:
 • Ved sygesikringsordning 149,00 kr.
 • Ved egenbetaling 350,00 kr.
Støtte fra socialforvaltningen: I nogle tilfælde kan støtte modtages fra det lokale socialcenter

Støtte fra forsikringer: Arbejdspladser eller enkeltpersoner kan have en forsikring, der dækker delvist eller helt, ved behov for psykolog behandling
logo


Programing and design by Mikkel Marfelt © 2008