logo
Om Bente Lisborg
Jeg har arbejdet fuldtids som psykolog i 25 år indenfor såvel det private som det offentlige område med:
  • Unge med depression, selvmordstanker og selvmordsforsøg, adfærdsproblemer, konflikter med jævnaldrende og forældre, ensomhed, tvivl om uddannelse, angst og ikke mindst selvværdsproblemer. Jeg har været medinitiativtager til at etablere Ungdomspsykologisk Center på Vesterbro, hvor jeg har arbejdet i mere end 15 år.
  • Familier. Jeg har i en lang årrække lavet par - og familieterapi med forældre og unge, samt forældre og børn. Der kan være tale om svære adskillelsesproblematikker mellem forældre og unge. Den unge er aggressiv eller trækker sig ind i sig selv og forældrene på sin side føler sig afmægtige. Der kan være tale om familier, hvor en af forældrene er syg, fysisk eller psykisk og hvor børnene/den unge har vanskeligt ved at håndtere denne situation. Ofte har jeg arbejdet med familier, hvor børnene er blevet voksne, men hvor der er en konfliktfyldt kontakt til egne forældre eller søskende.
  • Børn og forældre i forbindelse med skilsmisse. Voksne kan have behov for professionel støtte til at opnå et mere tilfredsstillende samliv eller afklare en evt. skilsmisse. Efter en kompliceret skilsmisse kan der opstå konflikter omkring samværet med børnene, hvor en dialog med en psykolog, ofte kan hjælpe til at indkredse og fastholde barnets behov. Jeg har i 2 år været ansat som børnesagkyndig i Statsforvaltningen Hovedstaden.
  • Mennesker med alvorlige sygdomme og deres pårørende/efterladte . Sygdom indebærer ofte for alle implicerede i familien en angst og frygt. For at kunne opretholde så godt et funktionsniveau som muligt vil det ofte være hjælpsomt med en professionel omsorg og støtte. Jeg har igennem 3 år været tilknyttet et projekt med behandling af patienter med cancer på Rigshospitalet og har i min praksis haft mange unge og voksne, der har været berørt at sygdom i den nærmeste familie
  • Voksne med angst, depression, stress og kriser. Jeg har i 10 år arbejdet med denne målgruppe såvel i privatpraksis som i det offentlige.
  • Misbrugere og deres pårørende. Jeg har i 3 år været ansat som konsulent i Dag- og Døgncentret, og har ligeledes været konsulent for Alkohol og Narkotika Rådet igennem 1 år.
  • Forskning og evaluering af psykoterapeutisk behandling. Jeg har igennem 1 år været ansat i forskningsafdelingen på Den Sociale Højskole.
  • Undervisning. Jeg har gennem 5 år været lektor på Den Sociale Højskole i København på grund – og efteruddannelsesafdelingen. Jeg har undervist på en lang række uddannelsesinstitutioner samt institutioner for børn og unge.
  • Supervision af faggrupper indenfor det sundhedsmæssige – og sociale område. Jeg har superviseret en lang række projekter med unge, dag- og døgninstitutioner, behandlingstilbud til psykisk syge, og psykologer i forskellige arbejdsforhold.
logo


Programing and design by Mikkel Marfelt © 2008